Головна / «Для донорів»
Донорська кров

Що таке донорство крові?

Донація крові, як будь який гуманний вчинок – позитивний емоційний фактор, що викликає у людини відчуття задоволення.

Донорство крові – це добровільне дарування  власної крові або її компонентів для подальшого переливання хворим.

В даний час не здійснюють переливання цільної крові, а використовують її компоненти: плазму, еритроцити, тромбоцити.

 

Компоненти, які отримують з донорської крові.

 

 

 

Хто може стати донором крові?

— Донорство крові та її компонентів — добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Особи, хворі на інфекційні хвороби, що можуть передаватися через кров, або інфіковані збудниками таких хвороб, можуть залучатися до виконання донорської функції лише у разі подальшого використання отриманих від них крові та (або) її компонентів виключно для проведення наукових досліджень, виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначаються для введення реципієнтам.

Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

За особистим визначенням донора давання крові та (або) її компонентів може здійснюватися безоплатно або з оплатою, порядок якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Ніколи не сумнівайтеся, що невеличка група вдумливих відданих громадян може може змінити світ. Справді, це єдина річ, доступна кожній людині. Це дійсно так. Ви можете змінити світ, підтримавши банк крові нашої області, і допомогти тим, кому пощастило менше. Весь процес донорства , від початку до кінця , забирає близько однієї години. Здану Вами кров використають, щоб допомогти людям, які терміново потребують її — дорослі і діти, хворі на лейкемію, матері та їхні новонароджені діти, постраждалі від опіків, пацієнти, які постраждали у дорожньо-транспортних пригодах й багатьом іншим.

 • Тобі від 18 років
 • Твоя вага більша, ніж 50 кг
 • У тебе хороший стан здоров’я і відсутність протипоказів до донації*
 • маєш з собою паспорт та ідентифікаційний код;
 • за 1 добу напередодні дотримуйся дієти (не вживати жирні і гострі страви)
 • за 2 год перед донацією крові не палити
 • за 10 днів до процедури не слід вживати ліки, що містять аспірин чи анальгін
 • перерва після останньої донації крові була б не менше 60 днів
 • за 48 годин до донації не вживати алкоголь.

* Протипокази можуть бути абсолютними (відведення від донації крові на все життя) або тимчасовими (відведення від донації крові на визначенний час, після закінчення якого людина може бути донором).

Здати цільну кров можуть:

 

 

ЖІНКИ — не більше 4-ох разів на рік

 

ЧОЛОВІКИ — не більше 5-ти разів на рік

 

*ПЕРЕРВА МІЖ ДОНАЦІЯМИ КРОВІ СТАНОВИТЬ НЕ МЕНШЕ НІЖ 60 ДНІВ.

 

ДІЄТА ДОНОРІВ

В день здавання крові і напередодні, забороняється вживати спиртні напої: горілку, вино, пиво. Навіть невелика доза алкоголю може принести шкоду хворому, якому буде перелита кров такого донора. Особливо може зашкодити ця доля алкоголю організму хворої дитини.

Їжа, яку споживає донор напередодні або в день здавання крові, не повинна містити жири (масло, молоко, вершки, морозиво, сало, жирне м’ясо, яйця, тістечка, торти, салати з олією, майонезом).

Надлишок жиру в донорській крові може викликати у хворого лихоманку, слабкість, підвищення температури.

Напередодні здавання крові, донору рекомендується: нежирне м’ясо, відварні крупи, макарони, хліб, кисіль, соки, солодкий чай, мінеральна вода, варення, овочі, фрукти.

Безпосередньо перед здаванням крові (плазми) донор одержує чай з білим хлібом або печивом. Після здавання крові (плазми) донор тримує грошову компенсіцію на харчування.

 

Обовязки донора

Особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов’язана не пізніше ніж за три дні до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, повідомити письмовою заявою адміністрацію за місцем роботи чи навчання або командування військової частини, де вона проходить службу, про свій намір пройти таке обстеження і здати кров та (або) її компоненти. У такій заяві зазначена особа має визначити додатковий день відпочинку, передбачений частинами другою та третьою статті 9 або частинами третьою та четвертою статті 11 цього Закону. Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, перебуває у відпустці, відрядженні, або у разі, коли її кров терміново необхідна для надання невідкладної медичної допомоги хворому, та у випадках, передбачених частиною першою статті 19 цього Закону.

Дана особа під час медичного обстеження, що проводиться перед даванням крові та (або) її компонентів, зобов’язана повідомити відповідну посадову особу установи чи закладу охорони здоров’я відомі їй дані про перенесені та наявні в неї захворювання, а також про вживання нею наркотичних речовин та властиві їй інші форми ризикованої поведінки, що можуть сприяти зараженню донора інфекційними хворобами, які передаються через кров, і за наявності яких виконання донорської функції може бути обмежено. Зазначена інформація засвідчується особистими підписами особи, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, та посадової особи установи чи закладу охорони здоров’я і становить лікарську таємницю.

 

Відповідальність донора

У разі навмисного приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я особою, яка виявила бажання стати донором, якщо її дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров’ю реципієнтів, яким перелито взяті від донора кров, її компоненти чи виготовлені з них препарати, така особа притягається до адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, встановленої законодавством.

 

Інформація для донорів про інфекційні захворювання

 

Про що ти маєш знати перш ніж здавати кров

Твою кров візьмуть на аналізи, щоб пересвідчитись, чи немає позитивної реакції на сифіліс, СНІД, інфекційні гепатити В або С. Якщо один із тестів виявиться позитивним – кров не будуть нікому переливати. Однак при кожній інфекції між моментом зараження та моментом, коли це зараження вже можна виявити шляхом лабораторних аналізів, минає певний час (так зване «серологічне вікно»). У цей період у жодному разі не можна здавати кров: вона вже може бути джерелом зараження, хоча лабораторні тести  ще є негативними. Отже, не давай крові, якщо ти мав сумнівні контакти або вдавався до дій, що створюють ризик.

Ризик створюють:

1) вживання наркотиків у вигляді ін’єкцій, що мало місце раніше або має місце нині;

2) сексуальні контакти з особами, які вживають наркотики у вигляді ін.’єкцій;

3) сексуальні контакти з багатьма партнерами/партнерками;

4) сексуальні контакти з партнером/партнеркою, якого/яку знаєш недавно;

5) сексуальні контакти з метою заробітку;

6) сексуальні контакти з особами, чиї аналізи на СНІД, сифіліс або інфекційний гепатит В або С виявилися позитивними .

Ми, усвідомлюємо, що, ставлячи ці питання , втручаємося у твою приватну сферу. Однак ризик перенесення інфекційних захворювань через кров можна зменшити, лише якщо донор ретельно обміркує ситуацію і дає правдиві відповіді на поставлені тут запитання. Твої дані залишаться конфіденційними. У разі позитивних результатів  аналізів ( тих, що свідчать про зараження) тебе про це поінформує лікар.

Дякуємо за співпрацю.

 

Відповідно до  ст. 9, 10,11,13  Закону України «Про донорство крові та її компонентів» донору надаються такі пільги:

Стаття 9. Пільги, що надаються донорам

В день давання крові та (або) її компонентів, а також в  день медичного обстеження працівник, який є або  виявив  бажання  стати донором, звільняється від  роботи  на  підприємстві,  в  установі, організації незалежно від форм власності  із  збереженням  за  ним середнього заробітку. Донори з числа  студентів  вищих  навчальних закладів  та  учнів  професійних  навчально-виховних  закладів   у зазначені дні звільняються від занять. Після кожного дня давання крові та (або)  її  компонентів,  в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі  дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за  ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей  день  може  бути приєднано до  щорічної  відпустки  або  використано  в  інший  час протягом року після дня давання крові чи її компонентів. У разі, коли  за  погодженням  з  керівництвом  підприємства, установи, організації, командуванням  військової  частини  в  день давання крові донор був залучений до роботи  або  несення  служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. У разі  давання  крові  та  (або)  її  компонентів  у  період щорічної  відпустки  ця  відпустка  продовжується  на   відповідну кількість днів з урахуванням надання  працівнику  додаткового  дня відпочинку за кожний день давання крові. Виплата середнього заробітку, зазначеного у частинах  першій, другій та третій  цієї  статті,  здійснюється  за  рахунок  коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого  ним  органу. Зазначені кошти належать до таких, що спрямовані на благодійну діяльність. Підставою  для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані  донору  за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або)  її  компонентів.  Форми  цих  довідок  та порядок їх видачі затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. В  день  давання  крові  та  (або)  її   компонентів    донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття  у  донора  крові  та (або) її  компонентів.  У  разі  неможливості  забезпечення  таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я  має  відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування. Норми  харчування  донорів  та  рекомендації  щодо  складання відповідних  наборів  продуктів затверджуються центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері  охорони здоров’я. Вартість наборів продуктів для харчування донорів встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,   Київською  та  Севастопольською  міськими  державними адміністраціями. {  Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 10. Додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним  безоплатним здаванням крові та її компонентів

( Дію частини першої статті 10 зупинено на 2003 рік згідно із Законом  N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію частини першої статті  10  зупинено  на  2002  рік  згідно  із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) Донорам, які протягом року безоплатно здали  кров  та  (або)  її  компоненти  у  сумарній  кількості, що дорівнює  двом  разовим  максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у   розмірі   100  відсотків  середньої  заробітної  плати  донора незалежно  від  стажу  роботи.  Така  пільга цим донорам надається протягом  року  після  здачі  крові  та  (або)  її  компонентів  у зазначеній кількості. Учням  професійних  навчально-виховних,    студентам    вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно  здали  кров  та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально  допустимим  дозам,  надається  право  на    одержання грошової  допомоги  у  розмірі  25  відсотків    встановленої    у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців  після  здачі крові та (або) її  компонентів  у  зазначеній  кількості.  Виплата такої грошової допомоги здійснюється за  місцем  навчання  донора. Кошти  для  надання  цієї   грошової    допомоги    передбачаються відповідними місцевими програмами розвитку донорства крові  та  її компонентів. Протягом року після здачі крові та  (або)  її  компонентів  у кількості, зазначеній у частинах першій  та  другій  цієї  статті, донори  мають  право  першочергового   придбання    путівок    для санаторно-курортного лікування за місцем роботи  або  навчання  та першочергового  лікування  в  закладах  охорони    здоров’я,    що перебувають у державній власності. Крім  пільг,  передбачених  цією  статтею,  міністерствами та іншими  центральними  органами  виконавчої  влади, Радою міністрів Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями, місцевими радами,   власниками   підприємств,   установ,   організацій   або уповноваженими   ними  органами  для  таких  донорів  можуть  бути встановлені й інші додаткові пільги. {  Частина  четверта  статті  10  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 11. Пільги, що надаються донорам — військовослужбовцям та курсантам військових навчальних закладів

Донори   крові   та   її   компонентів   з   числа  офіцерів, прапорщиків,  мічманів та інших військовослужбовців мають право на пільги, передбачені статтями 9 та 10 цього Закону.

( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 2650-III ( 2650-14 ) від 11.07.2001 )

Військовослужбовці строкової служби  та  курсанти  військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати  донорами,  в день давання крові  та  (або)  її  компонентів,  а  також  в  день медичного обстеження увільняються від  несення  нарядів,  вахт  та інших форм служби. У  разі  давання  донорами  —  військовослужбовцями строкової служби  або  курсантами  військових  навчальних  закладів крові та (або)  її  компонентів у період відпустки, у вихідний чи святковий день  їм  за  бажанням  надається інший день відпочинку, який може бути  приєднано  до відпустки або використано в інший час протягом року після здачі крові та (або) її компонентів. Після кожного дня  давання  крові  та  (або)  її  компонентів донорам — військовослужбовцям  строкової служби та курсантам військових  навчальних закладів надається додатковий день відпочинку. За бажанням донора та за погодженням  з  командуванням військової частини цей день може бути приєднано до  відпустки  або використано в інший час протягом року після дня давання  крові  чи її компонентів. Військовослужбовцям строкової служби та курсантам  військових навчальних закладів, які протягом року безоплатно  здали  кров  та (або)  її  компоненти  в  кількості  двох   разових    максимально допустимих доз, надається право на одержання грошової  надбавки  у розмірі 25 відсотків до  призначеного  їм  грошового  забезпечення протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової надбавки  проводиться за  місцем  проходження служби або навчання цих донорів відповідно до  законодавства. { Частина п’ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

Стаття 13. Пільги для осіб, які мають статус Почесного донора України

Почесні донори України мають право на:

Безплатне   позачергове   зубопротезування    (за    винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у  закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній  та  комунальній власності;

Пільгове  придбання  ліків  (із  знижкою  50  відсотків    їх вартості)  за  рецептами,  виданими  закладами  охорони  здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне  забезпечення донорською кров’ю та її  препаратами, необхідними для їх особистого лікування,  за  рецептами,  виданими закладами охорони здоров’я, заснованими  на  загальнодержавній  та комунальній власності;

Першочергове придбання за місцем роботи або навчання  путівок для санаторно-курортного лікування  та  першочергове  лікування  у закладах охорони  здоров’я,  заснованих  на  загальнодержавній  та комунальній власності;

Позачергове забезпечення у порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів  України,  протезами  та  іншими  протезно-ортопедичними виробами;

Використання  чергової  щорічної  оплачуваної  відпустки    у зручний для них час;

Отримання  надбавки  до  пенсії  у  розмірі  10 відсотків від затвердженого  прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;  (  Абзац  восьмий  частини  першої  статті 13 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005;

В редакції Закону N 2177-IV ( 2177-15 ) від 16.11.2004 ) отримання  пільгових  позик  для  будівництва індивідуального житла  відповідно до законодавства.

{ Дію абзацу дев’ятого частини першої статті 13 зупинено на 2003  рік  згідно із Законом N 380-IV ( 380-15  ) від 26.12.2002 } { Дію абзацу дев’ятого частини першої статті  13  зупинено  на  2002  рік  згідно із  Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 } { Дію абзацу дев’ятого частини першої статті  13  зупинено   на  2001   рік згідно із Законом N 2120-III (  2120-14  )  від  07.12.2000  }  { Абзац дев’ятий частини першої статті 13 в редакції Закону N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

Крім  пільг,  передбачених  цією  статтею,  міністерствами та іншими  центральними  органами  виконавчої  влади, Радою міністрі Автономної    Республіки    Крим,    обласними,    Київською    та Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями, місцевими радами,   власниками   підприємств,   установ,   організацій   або уповноваженими   ними  органами  для  таких  донорів  можуть  бути встановлені й інші додаткові пільги. {  Стаття  13  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 395-XIV

 

Вплив донорства на організм.

Організм донора постійно самообновлюється за рахунок виведення надлишку крові та її компонентів, що утворяться еволюційно (людина здає кров, і його орган­ізмові надходить сигнал: настав час обновлятися). А це — профілактика хвороб серця та судин, імунної системи, по­рушень травлення, роботи печінки та підшлункової залози.

Як засіб профілактики захворювань серце­во-судинної системи: за даними дослідження фінських вчених, особи, що здають кров, у десятки разів менше піддані інфарктові; дані американських дослідників підтверджують, що чоловіки-донори на 30% менше страж­дають серцевими приступами.

—  Повне відновлення складу крові відбувається протя­гом 30-40 днів.

— Щоб склад крові швидше відновився, рекомендуєть­ся пити багато рідини — соки, чай.

—  Необхідно правильне харчування: у раціоні донора завжди повинний бути при­сутні білки, від яких залежить рівень гемоглобіну в крові.

 

 Реакції організму на здачу крові:

Термінові:

 • Звуження периферичних судин
 • Викид біологічно активних речовин в кров’яне русло(адреналін, гормони і т.д.) – позитивний вплив на обмін речовин!
 • Вихід з депо еритроцитів (червоних кров’яних тілець) у відповідь на крововтрату – замісна функція!
 • Вихід в судинне русло міжтканинної рідини та поповнення втраченої плазми

Довгострокові:

 • Оновлення крові – за рахунок молодих клітин!
 • Неспецифічне стимулювання захисних сил організму (імунітету)
 • Розширення компенсаторних можливостей організму
 • Викид у судинне русло стовбурових клітин

Переваги   донорства.

 • Ваша разова доза крові рятує життя, приємно відчувати причетність до гуманного вчинку взагалі та до чужої долі особливо.
 • Донорів не так багато, приємно усвідомлювати, що ви — один з небагатьох. Це підвищує самооцінку.
 • При регулярному донорстві проходить омолодження організму, покращення діяльності іммунної системи, печінки, підшлункової залози, інших органів травлення, як наслідок — усуваються порушеня основного обміну, що являється сильним фактором профілактики захворювань серцево-судинної системи, всіх «хвороб накопичення» — атеросклерозу, подагри, ожиріння та інш.

Донор має унікальну можливість безкоштовно провести сучасне дослідження крові . Всі обстеження донорам проводяться безоплатно. В разі необхідності кожен донор може при пред’явлені паспорта  одержати письмову довідку з результатами досліджень.

Бути донором — це благородно и корисно!

Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, який дав згоду здати кров або плазму, і не має медичних і соціальних протипоказань. Прийом донорів в установі служби крові проводиться на підставі документа, що посвідчує особу донора (паспорта). Перед медичним оглядом донор заповнює анкету, відповідаючи на поставлені в ній питання і запевняє їх особистим підписом.

В організмі людини міститься в середньому близько 5 літрів крові, тобто 7% від ваги його тіла. Доза кроводачи абсолютно нешкідлива і безпечна для здоров’я донора, є 450 мл, причому він втрачає переважно рідку частину крові-плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин. Після здачі крові у донора зберігається хороше самопочуття, апетит, нормальна працездатність.

Привілеї донорам

В організмі людини міститься в середньому близько 5 літрів крові, тобто 7% від ваги його тіла. Доза кроводачи абсолютно нешкідлива і безпечна для здоров’я донора, є 450 мл, причому він втрачає переважно рідку частину крові-плазму, яка відновлюється протягом 18-20 годин. Після здачі крові у донора зберігається хороше самопочуття, апетит, нормальна працездатність. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, який дав згоду здати кров або плазму, і не має медичних і соціальних протипоказань. Прийом донорів в установі служби крові проводиться на підставі документа, що посвідчує особу донора (паспорта). Перед медичним оглядом донор заповнює анкету, відповідаючи на поставлені в ній питання і запевняє їх особистим підписом. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 60 років, який дав згоду здати кров або плазму, і не має медичних і соціальних протипоказань. Прийом донорів в установі служби крові проводиться на підставі документа, що посвідчує особу донора (паспорта). Перед медичним оглядом донор заповнює анкету, відповідаючи на поставлені в ній питання і запевняє їх особистим підписом.