Головна / Науково-практична діяльність
Науково-практична діяльність

Перелік опублікованих наукових праць в період з 2009 по 2017 роки

Чугрієв А.М., Стефанович В.В. Розвиток регіональної служби крові в Україні // Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник. 2010 – випуск 35. с. 286-293

 1. Чугрієв А.М., Островська А.І., Котюк А.І. Аудит використання компонентів та препаратів крові в лікувально-профілактичних закладах Житомирської області // Український журнал екстремальної медицини ім.. Г.О. Можаєва. 2010. Том 11. № 2  — с. 45-47
 2. Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., Аношина М.Ю, Чугрієв А.М., Вербицький П.Т., Заневська Л.Й., Ляшенко Т.І., Самошина Н.Д., Талалай А.В. Моніторинг біохімічних показників функціонального стану печінки донорів плазми в процесі проведення автоматичного плазмаферезу // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. 2010. Том 11. № 2 — с. 71-75
 3. Чугрієв А.М., Терещук Т.О. Служба крові Житомирського регіону // Український журнал гематології та трансфузіології. 2010. № 6 (10) – с. 25-29
 4. Чугриев А.Н. Динамика показателей деятельности службы крови Украины 1993-2007 гг. // Трансфузиология. 2011. № 2. Том 12
 5. Чугрієв А.М., Островська А.І., Терещук Т.О. Основні тенденції динаміки діяльності обласного центру крові // Актуальні питання гематології та трансфузіології. Матеріали науково-практичної конференції. м. Київ, 27-28 жовтня 2011 р. – с. 112
 6. Чугрієв А.М., Терещук Т.О. Менінгококова інфекція: актуальність проблеми // Науково-практичний журнал «Лікарська справа». Київ. 2011. № 3-4
 7. Чугрієв А.М., Стефанович В.В., Тимощук Л.М. Форми і методи пропаганди масового добровільного донорства // Актуальні питання гематології та трансфузіології. Матеріали науково-практичної конференції. М. Київ, 27-28 жовтня 2011 р. – с. 165
 8. Чугрієв А. М., Толстанов О.К., Перехрестенко П.М., Шатило В.Й., Малиш П.М. Контроль якості донорської крові та її компонентів. Монографія. Житомир. «Полісся». 2011 – с . 367
 9. Чугриев А.Н., Замлила С.В., Демянюк И.С. Результаты скрининга антиэритроцитарных антител у доноров, реципиентов и беременных в Житомирской области // Вестник гематологии. Санкт- Петербург. 2011. №4. Том 7
 10. THE INFLUENCE OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT FACTORS ON THE STATE OF BLOOD DONATION IN ZHYTOMYR REGION A. Chugriiev Abstracts of the 21st Regional Congress of the ISBT, Europe Lisbon, Portugal, June 18-22, 2011
 11. Чугрієв А.М., Котюк А.І Служба крові Німеччини // Український журнал гематології та трансфузіології. 2012. № 3 (14) – с. 35-39
 12. Чугрієв А.М. Ефективність регіональної моделі служби крові // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. 2012. № 1 (17) – с. 285-286
 13. Назарчук Л.В., Терещук Т.О., Чугрієв А.М., Котюк А.І., Островська А.І. Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність // Український медичний часопис. 2012. № 4 (90). – с. 147-149
 14. Чугриев А.Н., Терещук Т.О. Влияние температурного режима центрифугирования крови на качество плазмы, полученной методом мануального плазмафереза // Гематология и трансфузиология. 2012. № 2
 15. SOCIAL PROFILE OF REPEAT REACTIVE DONORS FOR HIV ½, Chugriiev AN, Ivashchenko IN MARKERS IN UKRAINE DURING 2008–2010 Special Issue: Abstracts of the 32nd International Congress of the International Society of Blood Transfusion in joint cooperation with the 10th Congress of AMMTAC, Cancun, Mexico, July 7-12, 2012
 16. Чугрієв А.М., Котюк А.І. Аналіз діючої нормативно-правової бази в службі крові України//Матеріали науково-практичної конференції. АР Крим. м. Алушта. 2013
 17. Чугриев А.Н., Стефанович В.В., Гришаева И.В., Мрук А.А. Социально – демографический состав доноров и варианты мотивации к донорству// Вестник службы крови России. 2013.№ 3. 2013 – с. 13-17
 18. Назарчук Л.В., Терещук Т.О., Чугрієв А.М. Стан анти менінгококового імунітету донороздатного населення Житомирського регіону та перспектива одержання галогенної анти менінгококової плазми// Інфекційні хвороби. 2014 № 2 (76) – с. 59-63
 19. M. Chuhriiev Legal and regulator framework of blood establishments of Ukraine//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. № 4 (62) – с. 55-59
 20. Толстанов О.К., Новак Л.В., Чугрієв А.М., Іващенко І.М. Результати скринінгу донорської крові в Україні на маркери гемотрансмісивних інфекцій в 2010-2012 рр.//Лікарська справа. 2014. № 9-10 (1130) – с. 152-158
 21. Чугрієв А.М. Використання донорських еритроцитів в областях України// Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. 2015. № 1 (22) – с. 203-204
 22. Чугрієв А.М. Формування регіональної політики з клінічного використання продуктів крові//Гематологія і переливання крові. Міжвідомчий збірник. 2015 – випуск 38. с. 329
 23. RED BLOOD GELL SUPPLY MANEGMENT IN THE REGIONS OF UKREINE A. Chugriiev Abstracts of the 25th Regional Congress of the ISBT in conjunction with the 33rd Annual Conference of the British Blood Transfusion Society, London, UK, June 27 – July 1, 2015
 24. Чугрієв А.М. Управління запасами компонентів крові: реалії та перспективи в Україні. // Україна. Здоров’я нації. 2016. №4/1 (41). – с. 231-236
 25. Чугрієв А.М. Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові. // Клінічна хірургія. 2016.-№9. – с. 74-76
 26. Самооцінка забезпеченості відділень лікувальних закладів компонентами крові/ А.М. Чугрієв // Медицина неотложных состояний. 2016 №4(75) – с. 248-249
 27. Макрооцінка діяльності регіональних служб крові України /А.М. Чугрієв// Україна. Здоров’я нації. 2017. №3 (44). – с. 291 – 296

 Монографії

 • А.М. Чугрієв, О.К. Толстанов, П.М. Перехрестенко , В.Й. Шатило, П.М.Малиш // Контроль якості донорської крові та її компонентів. //Житомир «ПОЛІССЯ» 2011.- 368 с.
 • Трансфузіологія Навчальний посібник для студ. медичних університетів та лікарів в 4 кн. Кн. 2.ч.1: Менеджмент якості в службі крові / за заг. ред. проф. С. Видиборця., к. мед. н. О.Сергієнка. – Київ – Вашингтон, 2016.// А.М. Чугрієв. Розділ 3. Організація і управління. – с. 46-53

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації «Заготівля та використання кріопреципітату замороженого», Київ – 2006;
 2. Методичні рекомендації «Метод приготування відмитих еритроцитів в полімерних контейнерах», Київ – 2006;
 3. Методичні рекомендації «Організація контролю якості консервованої донорської крові та її компонентів», Київ – 2006;
 4. Методичні рекомендації «Заготівля свіжозамороженої донорської плазми», Київ – 2007;
 5. Методичні рекомендації «Контроль якості свіжозамороженої плазми» Київ – 2009.
 6. Методичні рекомендації «Порядок проведення імуногематологічних досліджень крові донорів і реципієнтів у закладах служби крові та лікувально-профілактичних закладах», Київ – 2010.
 7. Методичні рекомендації «Контроль якості еритроцитвмісних середовищ», Київ – 2012.
 8. Методичні рекомендації «Організація проведення аудиту використання компонентів і препаратів крові», Київ – 2016.
 9. Методичні рекомендації «Організація системи управління запасами компонентів крові», Київ – 2016.

Патенти на корисні моделі:  

 1. «Контроль якості свіжозамороженої та замороженої плазми за параметром залишкова кількість тромбоцитів », 2009 р.
 2. «Спосіб одержання анти менінгококової плазми», № 90115, 2014 р.
 3. «Спосіб оцінки якості донорської плазми за вмістом (титром) антиеритроцитарних антитіл», № 99299, 2015 р.

Технологічні стандарти:

 1. О.К. Толстанов, О.Я. Гусак, А.М. Чугрієв, А.І. Котюк, Т.О. Терещук, А.В. Загородній – Донорська кров та її компоненти. Заготовлення, зберігання, використання та контроль якості. – Житомир, 2009. – 101
 2. Затверджені наказом УОЗ ОДА від 04.05.11 №352 та рішенням Комітету з трансфузійної медицини від 11.06.10 «Правила призначення трансфузій компонентів крові в лікувальних закладах Житомирської області» та друга редакція «Тимчасового   Положення   щодо   використання   компонентів   та препаратів крові в лікувальних закладах Житомирської області».