Головна / Новини / Новини / Імунологічна лабораторія
Імунологічна лабораторія
Новини

Кожна людина має знати свою групу крові та резус-належність. Це елемент її культури. Кожен із нас є потенційним донором і потенційним реципієнтом, якому може знадобитись донорська кров.

Сполучення групових антигенів індивідуальні у кожної людини. Однакових комбінацій практично не зустрічається за виключенням монозиготних близнюків. Групові антигени крові не залежать від статі і не змінюються протягом життя.

 Які групи крові існують? А чи кожен із нас знає свою групу крові? Чому саме потрібно дотримуватись переливання ідентично-сумісної крові? Як наслідуються групи крові від батьків?  Допомогти у вирішенні цих питань можуть фахівці імунологічної лабораторії центру крові.

Природно, що переливання крові та її компонентів є складною операцією трансплантації живої рідкої тканини від донора до реципієнта. Складність цієї операції зумовлена не тільки певними технічними труднощами, а, перш за все досить поліморфним антигенним складом крові та її компонентів. У структурі ускладнень, що виникають під час виконання гемотрансфузій, значна частка ( до 98%) належить таким, що пов’язані з антигенною несумісністю крові реципієнта та донора і мають імунологічну природу.

Існують клінічні стани при яких неможливо визначити групу крові. У більшості випадках це  онкологічні та онкогематологічні хворі. Таким пацієнтам призначають  індивідуальні підбори крові імунологічно – сумісного середовища, які проводяться фахівцями лабораторії.

       Особливу увагу приділяється своєчасній діагностиці вагітним, породіллям та новонародженим, правильній тактиці стосовно ведення сенсибілізованих вагітних, організації трансфузійної допомоги, встановлення можливого імунного конфлікту між матір’ю і дитиною,  діагностиці  ризику виникнення гемолітичної хвороби, і з метою профілактики резус-сенсибілізації.

         Ціль імунологічної лабораторії — забезпечення імунологічної безпеки гемотрансфузійної терапії. Імунологічна безпека це комплекс лабораторних та клінічних заходів, направлених на зниження ризику ускладнень, пов’язаних з трансфузіями та вагітностями.

Центральною ланкою в забезпечені якості гематрансфузійної терапії являється персонал лабораторії. Мета діяльності  лабораторії — забезпечити правильне тестування зразка крові та отримати точні результати для впевненості щодо отримання реципієнтом відповідного компонента крові. Першочергове значення має отримання достовірних результатів визначення груп крові за системами АВО та  Rhesus донора і реципієнта, скринінгу антитіл та проб на сумісність.