Головна / Новини / Оновлення сертифікату за № UA.8О027. СУЯ. 027-20
Оновлення сертифікату за № UA.8О027. СУЯ. 027-20

Політика якості комунального некомерційного підприємства
«Обласний центр крові» Житомирської обласної ради спрямована на
забезпечення стабільної роботи закладу та орієнтована на виконання вимог
споживачів стосовно надання послуг у сфері охорони здоровˈя, заготівлі,
переробки донорської крові та її компонентів, їх зберігання та реалізації. З
метою підтримки якості та безпеки гемотрансфузійних середовищ в закладі
впроваджено Систему управління якістю. В 2017 р. отримали Сертифікат №
UА. 8О027. СУЯ.012-17 на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
Наша система управління якістю налаштована на постійне
удосконалення роботи та підвищення безпеки та якості продукції. Для
впровадження Політики якості долучаються всі працівники закладу, вони
несуть персональну відповідальність за якість виконання роботи на своїй
ділянці, що сприяє покращенню роботи закладу в цілому.
В червні 2020 р. фахівці державного підприємства «Житомирський
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
провели повторний сертифікаційний аудит системи управління якістю
комунального некомерційного підприємства «Обласний центр крові»
Житомирської обласної ради та надали Сертифікат за № UA.8О027. СУЯ.
027-20 що засвідчує відповідність діючої системи управління якістю вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю.
Вимоги».

23.07.2020 р.
Уповноважена особа з якості КНП «Обласний центр крові» ЖОР
Тетяна Терещук